Heb je een vraag? Hulp nodig bij het reserveren? 

Klantenservice

Is SportStadion aangesloten bij een waarborgfonds?

Wij zijn aangesloten bij de volgende waarborgfondsen:

- Calamiteitenfonds Alle pakketreizen(*) vallen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument je reissom terugkrijgt als de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig uitgevoerd kan worden en dat de eventuele noodzakelijke meerkosten als gevolg van het aanpassen van een reis door een calamiteit vergoed worden. Onder een calamiteit verstaat het Calamiteitenfonds een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis, dit ter beoordeling van de Calamiteitencommissie. Per maximaal 9 personen wordt een verplichte toeslag van € 2,50 in rekening gebracht.

- SGR Op alle pakketreizen(*) zijn de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) van toepassing. De SGR-garantie houdt in dat, binnen de grenzen van de garantieregeling, de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

- ANVR Bij het boeken van een pakketreis(*)ga je een overeenkomst aan met SportStadion Reizen, wat een handelsnaam is van Motorsport Experiences Travel B.V. (kvk 70198950, btw-nummer NL858187000B01). Op deze overeenkomsten zijn de ANVR Reisvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden Motorsport Experiences Travel B.V. van toepassing. ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen) is een bracheorganisatie die strikte normen hanteert voor het lidmaatschap en daarmee het kwaliteitsniveau van haar leden waarborgt.

*: SportStadion Reizen hanteert bij de definitie van pakketreizen de volgende criteria: een door een reisorganisator samengestelde reis die bestaat uit tenminste 2 of meer van de volgende onderdelen:
- Toeristische dienst (zoals bijvoorbeeld toegangstickets)
- Personenvervoer (bijvoorbeeld vervoer per bus of vliegtuig)
- Accommodatie (bijvoorbeeld hotelovernachting of campingplaats)